Latijn E

Van Geneawiki

Ga naar: navigatie, zoek

E

e'=est
eccl, Ecclia=ecclesia
e.o.=ex officio
eod. eodem
eq., EQ.=eques, equitis

e=uit
eatenus=tot nu toe
ecclesia=kerk
ecclesia denuntiatio=kerkelijke afkondiging
ecclesia sacramentis munita=voorzien van de kerkelijke sacramenten
edentarius=tandarts, tandentrekker
eius, ejus=zijn, van hem, haar, van haar
eiusdem, ejusdem=van dezelfde, hetzelfde
eiemonisiarius=armenverzorger
eiemosinarius=aalmoezenier
elevare=grootbrengen
emisit spiritum=hij gaf de geest
emissio=pest
emissus=uitgezonden
emundator=zwaardveger, wapensmid
enim=immers, want, inderdaad,
eodem=(de) zelfde
eodem anno=in hetzelfde jaar
eodem die=op dezelfde dag
eodem instanti=op hetzelfde ogenblik
eodem morbo=door dezelfde ziekte
eo quod=te meer, omdat
eparchus=(mil.) kommandant, bevelhebber, bevelvoerder
ephipiarus, ephipparius, ephippiarius=zadelmaker, zadelkleedmaker, of dieren verhandelt
ephorus=superintendent, kerkopziener, schoolopziener, (huis)onderwijzer
episcopalis=van de bisschop, bisschoppelijk
episcopus=bisschop
episcopus electus=door een kapittel verkozen maar nog niet door de paus benoemde bisschop
epithalamiumn=huwelijksgezang
equalis=gelijk
eques, equitis=ruiter, ridder, (mil.) bereden krijgsman, kavalerist
eques aureivelleris=ridder van het gulden vlies
eques hungaricus=huzaar, Hongaarse ruiter
eques loricatus=(mil.) kurassier
eques cataphractus=(mil.) kurassier
equicida=paardenslager
equisius=paardenkoopman, paardenkoper, paardentuiser
ergotismus=kriebelziekte, vergiftiging door moederkoren
erisipelate=door het St.Antoniusvuur, wondroos
eruginator=zwaardveger, wapensmid
esse=(werkwoord) zijn
est=hij of zij is
et=en
et aliis=en andere
etiam=ook
e vivis abiit=overleed
e vivis discessit=overleed
e vivis excessit=overleed
e vivis migravit=overleed
e vivis obiit=overleed
ex=uit, kind van
exactiones et tallia=schot en lot
exactor=belastinginner, belastingheffer, belastingontvanger
ex altera=anderzijds, langs de andere zijde, grenzende aan...
excindere=uit- of weghalen (bij een bevalling)
ex commissione pastoris=in opdracht van de pastoor
excoriator=leerlooier, vilder
exculpator reorum=vrijpleiter van de verdachten
ex debilitate senectus=uit seniliteit, wegens ouderdom
ex eodem morbo=ten gevolge van dezelfde ziekte
exequiae=uitvaart, stoet die het lijk volgt
exercitor=die het beroep uitoefent, een zaak drijft,eenwerkuitvoert, een bezigheid verricht, een vak uitoefent
exercitus=leger
exeuntium sacramentis munitus=voorzien van de laatste sacramenten der stervenden
ex febri(s)=door koorts
ex fluxu sanguinis=door een bloeding
ex hac=van deze (parochie), van hier
ex hac misera vita decessit in domino=ging uit dit droevig leven naar de Heer
ex hac vita in aeternam transivit=verwisselde dit leven met het eeuwige
ex hac vita emigravit=nam afscheid van dit leven
exhaustus=uitgeput
ex hoc=van hier
ex ictu equi=getroffen door een paardenhoef
eximius ac doctissimus dominus=de hoogachtbare en geleerde heer
exire, exireo, exirii, exiritum=eindigen, sterven
exitus=dood, het heengaan
ex longa infirmitate=tengevolge van een lange ziekte
ex officio=van ambtswege
expiravit=hij blies de laatste adem uit
expositus=vondeling
ex primo thoro=uit het eerste bed
ex secundo thoro=uit het tweede bed
exscindere=(van het ww."excissus") weggehaald, (bv) bij de geboorte uit de moeder weggehaald
ex tabe, ex tabbe=door tering
extinctus=overleden
extraclusus=niet aangrenzend
extraneus=vreemdeling
extrema unctio(ne)=laatste oliesel, H.Oliesel
extrema unctione uncta=gezalfd met het H.Oliesel
extremis munit(i), (-us)=voorzien van de laatste sacramenten
extremis praemunitus=voorzien van de laatste sacramenten
extremis S.R.E. sacramentis refuctus=gesterkt door de laatste sacramenten van de H.Roomse Kerk
ex una=enerzijds, langs de zijde (grenzende aan ...)
ex variolis=wegens pokken
ex vulnere=door een wonde, door verwonding

Zie ook:

Aspecten/acties
Persoonlijke instellingen